نمرات و پروژه های دانشجویی
پروژه های زیر را همراه با پاسخ 10 سوال زیر به آدرس: arman_reybod@yahoo.com تا تاریخ 10 تیرماه ارسال فرمایید.
فایل ارسال یک فایل پاورپوینت باشد که در مورد هر تابع انتخابی در اکسل توضیحات همراه با مثال داشته باشد.
1-        حافظه Cache چیست؟ 6-        نحوه عملکرد موتورهای جستجو
2-        انواع فایل سیستم؟ 7-        قوی ترین ابررایانه در ایران و میزان سرعت آن
3-        انواع پوشه های ویندوز 8-        واحدهای بزرگتر حافظه
4-        RSS چیست؟ 9-        فرق size و size on disk
5-        انواع ویندوز و نسخه های آن؟ 10-           CMS چیست؟ چند نرم افزار معروف آن را نام ببرید.
ردیف نام نام خانوادگی تابع
1 معصومه اصغرپور گلیده DB
2 مجید آل محود اردهایی MOD
3 نسرین ایزی Year
4 مرضیه برزگری بنادکوکی ODD
5 مهناز بنانیری DDB
6 آزاده بیک Floor
7 مهدی پاشازاده خسرو شاهی FV
8 فاطمه پاکزاد علی نودهی ROUND
9 رویا پیربسطامی ROUNDUP
10 زینب پیرزاد IPMT
11 آیدا پیروز IRR
12 حمیده تاجیک ROUNDDOWN
13 فاطمه جعفریان ISPMT
14 پریسا جهری SUMIF
15 فائزه حاجی رضافیلی TRUNC
16 زهرا حبیبی AVERAGE
17 اعظم السادات حسینی AVERAGEA
18 سید احمد حسینی COUNT
19 محمد حقیقت راه MIRR
20 سمیه حیدرنژاد COUNT BLANK
21 آزاده خانی COUNTIF
22 زهره خجسته کیا NPER
23 زهرا خلج COUNTA
24 اکرم خلجی MAX
25 سمیه درستی NPV
26 سمیه دودانگه MAXA
27 اکرم راه چمنی MIN
28 سمیه رجبی گنزق MINA
29 لیلا رضاپور PMT
30 مریم زیوریروان PPMT
31 زهرا سخنور MEDIAN
32 سارا سرابچی PV
33 لیلا سمیعی MODE
34 روشنک سیاوش نیا VAR
35 حمید سیاهوشی RATE
36 مجید شاکری VARP
37 آزاده شانکیان VBD
38 رضا شریعت پور VARA
39 کتایون شکری VARPA
40 فاطمه شیخعلیان SLN
41 نرگس صادق زاده SYD
42 نسرین طالبی HLOOKUP
43 ناهید طلوعی مستان آباد VLOOKUP
44 سعید طوسی LOOKUP
45 شیرین عابدینی MATCH
46 عصمت عبدالملکی OFFSET
47 آزاده عبدالهی ابلی DATE
48 حمید علائی CONCATENATE
49 سروناز علامع LEFT
50 ریحانه علی اسکندر بیگی RIGHT
51 نازلی غفار MID
52 سهیلا فولاددل TRIM
53 فاطمه قادری برمی IF
54 منوچهر قاسملو OR
55 مریم کاظمی AND
56 سمیه کفراشی NOT
57 نسرین محمدی TRUE
58 رحیمه مددی هلان DAY
59 امیرعباس مسلمی مورچه خورتی EVEN
60 عباس ملک لو FALSE
61 مریم ملکی ISERROR
62 نرگس منصوری راد DAY360
63 مهین موسوی فر ISBLANK
64 تهمینه ناصری HOUR
65 محمد نجفی نژاد DSUM
66 فاطمه نوابی جوشقانی MINUTE
67 محمدعلی نوبخت نوقایی DMAX
68 داود نوری پور DMIN
69 مرضیه نوعی DAVERAGE
70 سپیده نیکبخت DCOUNT
71 اعظم آذرشب DCOUNTA
72 پروا احمدی DVAR
73 فاطمه اصغری نسب DVARP
74 ندا افشار INDEX
75 مهتاب پورآقا MONTH
76 معصومه پورشجاع واحد WEEKDAY
77 زهرا پیربایی ROW
78 ساناز جوادیان ROWS
79 سیده حمیده حسینی COLUMN
80 عباس حلاج نیا COLUMNS
81 سحر خدابنده لو AREAS
82 مریم رحیمی لنجی CHOOSE
83 مریم رستمی NOW
84 حمیدرضا رضائی SIN
85 دالارام ساعی COS
86 صدیقه سلطانی کیلی TAN
87 محسن سلیمی نیکنام CEILING
88 محبوبه علیخواه FACT
89 زهرا غلامی مامالو INT
90 مرتضی فردبیگلی SECOND
91 رویا کوشش TIME
92 زهرا گودرزی TIMEVALUE
93 حسین مرادزاده سرابی EXP
94 گلمان مروتی شانجانی TODAY
95 سیدپیام مصطفوی LN
96 سمیه السادات میرربیع LOG
97 باقر نجاتی PI
98 سمیه هاشمی POWER
99 مرجان هاشمی RAND
100 سارا یوسفی SIGN
101 فرزانه باقری ABS
102 پیام باقی راد SQRT
103 مهدی پاکیزه جمع DEGREE
104 اعظم مالکی CLEAN
105 سعید محمدخانی زرندی CORREL
106 الهام ناظمی AVDEV
107 بهمن حسن شعبانی MMULT
108 سمانه مرحمتی MINVERSE