درباره ما

آرمان کامپیوتر- مشاوره، آموزش و تحلیل داده

جداکننده

آموزش، راهی به سوی تعالی جامعه و ایجاد فرصت‌های زندگی بهتر است.

این افتخار را داریم که در کنار شما، می‌آموزیم و می‌آموزانیم و در این راه از هر گونه پیشنهادات و انتقاد از طرف شما استقبال می‌کنیم.